Skip to main content

Algemene informatie

Hier vind je informatie over onze werkwijze.

Algemeen


Een goed luisterende, gesocialiseerde en meegaande hond wordt niet zomaar geboren. Een hond zal in eerste instantie wolvengedrag vertonen. Door veel met je hond bezig te zijn en door energie in een serieuze hondenopvoeding te steken zal de hond het gedrag gaan vertonen dat acceptabel is in onze mensenmaatschappij. Als je hulp nodig hebt bij de opvoeding van je hond of wil je om een of andere reden gedrags-, gehoorzaamheids- en/of behendigheidstrainingen volgen dan kom je al snel uit bij een hondenschool of kynologenclub.

Waar gaan jij en je hond trainen?

De keuze voor een bepaalde hondenschool of kynologenclub is net zo belangrijk als de keuze voor een bepaald ras. Er zijn meerdere hondenscholen en kynologenclubs die je goed kunnen helpen bij de opvoeding en training van je hond.
Hondenschool Geurt van Dijk onderscheidt zich door naast het praktijkgedeelte een stuk theorie aan te bieden met gelegenheid om de thuissituatie te bespreken en zonodig privé te coachen.
De inhoud van de aangeboden cursussen zijn over het algemeen hetzelfde, uitzonderingen daar gelaten, maar de manier van trainen verschilt vaak. Bijvoorbeeld: Hoeveel persoonlijke aandacht krijg je als cursist tijdens de training? Is er voldoende aandacht voor nieuwe trainingsmethoden? Hoe is de sfeer onderling? Word je (behalve door een goede cursus) ook op een andere manier ondersteund met de opvoeding van je hond? Allemaal aspecten die aan de orde komen bij de keuze van een hondenschool.

Waarom bij ons een training volgen?

Hondenschool Geurt van Dijk bestaat uit een team van een 10-tal enthousiaste trainers die allen volgens een eenduidige en duidelijke manier de trainingen verzorgen. Gekozen is voor een trainingsmethode die gericht is op het positief trainen van je hond. Een hond opvoeden is echter meer dan alleen trainen. Een hond kan bepaald gedrag vertonen dat je in eerste instantie niet kan uitleggen of verklaren. Ons team zal in zo’n geval extra aandacht hebben voor die hond en de baas. Soms wordt in samenwerking met een gedragstherapeut naar een oplossing voor het ongewenste gedag gezocht. Op deze manier sta je er niet alleen voor. Natuurlijk blijf jij wel verantwoordelijk voor de opvoeding en training van je eigen hond. Je moet het uiteindelijk allemaal zélf doen.

Wie gaan er trainen bij ons?

Bij sommige verenigingen worden bepaalde rassen soms geweigerd, bijvoorbeeld honden die niet meer voldoen aan de rasstandaarden doordat hun staart of oren gecoupeerd zijn of honden die in potentie als gevaarlijk worden gezien. Hondenschool Geurt van Dijk weigert deze honden in principe niet en is dan ook een open school, waar getraind wordt met álle hondenrassen, van een Maltezer Leeuwtje tot een Duitse Dog. Als het gedrag van je hond binnen de groep storend is of er reden is dat de hond uit kan vallen wordt een muilkorf verplicht.

De hondenschool houdt rekening met jouw specifieke trainingsvraag. Hierbij wordt ook gekeken naar de rasspecifieke eigenschappen die de hond van nature heeft meegekregen. Wilt u dat u hond een basisgehoorzaamheid vertoont, dan kan een puppycursus aangevuld met de cursus Elementaire Gehoorzaamheid voldoende zijn. Wil je verder trainen dan zijn er mogelijkheden om de training te vervolgen met de cursussen: VEG, GG, GG1, GG2 en GG3.

Positief trainen

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van gedrags- en gehoorzaamheidstrainingen. Daarom volgen wij die ontwikkelingen nauwgezet. Op dit moment is de ontwikkeling van trainen zo ver gevorderd dat we er van uit kunnen gaan dat het roedelgedrag dat de hond van nature vertoont de basis van zijn leren is. De hond spreekt onze taal niet, maar wij kunnen zijn gedrag wel begrijpen. Bij ons wordt er zonder slipketting getraind. Alle cursussen worden op een hondvriendelijke manier gegeven zonder rukken en trekken aan de lijn. Wanneer het bij een bepaalde combinatie noodzakelijk is dan beheersen de trainers de trainingsmethoden voor het gebruik met andere hulpmiddelen wel.

Kom eens langs

Wil je eens een kijkje komen nemen op onze hondenschool dan ben je op maandag-en dinsdagavond van harte welkom. Deze avonden geven wij gehoorzaamheid. Op donderdagavond is de Hond & Plezier cursus. (m.u.v. het winterseizoen: jan-apr) Regelmatig organiseren wij voor informatievragers een informatieavond. Elders op deze site vind je meer informatie over plaats, tijden en data. De koffie staat klaar.