Gegevens Cursist
Voornaam
Achternaam:
Adres:
Postcode, Woonplaats: (1111AA)
Telefoon:
GSM:
E-Mail adres:
   
  Gegevens Hond
Naam:
Ras:
Geslacht: Reu Teef
Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)
Behaalde diploma's:
   
  Cursus
Seizoen:
Puppy cursus:
EG:
VEG:
GG:
GG1:
GG2:
GG3:
Hond en plezier:
  A.d.h.v. het aantal aanmeldingen wordt de definitieve trainingstijd en -dag aan u bekend gemaakt. Bij te weinig of te veel mensen voor één van de dagen / tijden, kan dit afwijken van de door u gewenste trainingsdag en -tijd. 
   
Vragen:
Hebt u een puppycursus doorlopen?
Ja Nee  
Is dit uw eerste hond? 
Ja Nee  
Hebt u ervaring met het trainen van een hond, bijv. door het volgen van een cursus?
Ja Nee
Wat hoopt u tijdens deze cursus te leren?
Zijn er gedragsvormen van de hond die u door het volgen van deze cursus wilt afleren?
Zijn er beperkingen van de hond waar de instructeur rekening mee moet houden?
Hebt u een beperking waar de instructeur rekening mee moet houden?
Hoe is het gedrag van uw hond t.o.v. andere honden?
Hoe is het gedrag van uw hond t.o.v. vreemde mensen?
   
Ondertekening:  
Door ondertekening van dit formulier verklaart de inschrijver aansprakelijk te zijn voor eventueel tijdens de lessen door de hond toegebrachte schade. Naast de normale inentingen is ook de enting Kennelhoest verplicht. Door ondertekening van dit formulier gaat de inschrijver tevens akkoord met de huisregels van Hondenschool Geurt van Dijk. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht, daarna en bij afmelding tijdens de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering dient schriftelijk of telefonisch te geschieden. Betaling van het cursusgeld geschiet contact aan een instructeur van de Hondenschool tijdens de eerste les.
   
Ik accepteer het bovengenoemde: Ja Nee
Datum: (dd-mm-jjjj)